Heftruck

Moet je werkmaterieel verzekeren?


Het WA-verzekeren van een vracht-, bestel- of personenauto is wettelijk verplicht in Nederland. Hoe zit dit met (zelfrijdend) werkmaterieel?

Denk bijvoorbeeld aan heftrucks, palletwagens, kranen, shovels, graafmachines, enzovoort.

Het werken met deze machines kan essentieel zijn voor de bedrijfsvoering, maar het brengt ook risico's met zich mee.

Misschien heb je er maar één of enkele van als ondernemer en denk je dat er niet snel iets mee kan gebeuren, omdat ze alleen worden gebruikt door vaardige (gecertificeerde) werknemers die er bovendien niet mee op de openbare weg rijden.

Echter, de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) maakt geen onderscheid tussen de openbare weg en privé terrein. Volgens de WAM moet de eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekeren voor aansprakelijkheid. Volgens deze wetgeving is een motorrijtuig elk voertuig of elke machine die zichzelf motorisch kan voortbewegen en een aandrijving op de wielen heeft.

Werkmaterieel is dus wettelijk gezien een motorrijtuig en valt daarmee onder de wet- en regelgeving van de WAM. Alleen rollend werkmaterieel dat handmatig wordt voortgedreven, valt niet onder de WAM.

Er wordt wel eens gedacht dat zelfrijdend werkmaterieel onder de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. Dit is niet het geval! Alle gevallen van schade door of met motorrijtuigen is uitgesloten op een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering!

Voor meer informatie neem dan contact met ons op.