Disclaimer

Senders & Van Balsfoort Advies

Senders & van Balsfoort Advies B.V.

Datum laatste wijziging: 12 juni 2023

Senders & van Balsfoort Advies B.V. (hierna ‘Senders & van Balsfoort Advies, ‘wij/we’, ‘onze/ons’ genoemd), statutair gevestigd in Rosmalen en kantoorhoudende aan Sportlaan 18A, 5242 CR te Rosmalen, hecht groot belang aan de correcte samenstelling van onze website (www.senders-vanbalsfoort.nl, hierna de ‘Website’ genoemd). Daarom besteden wij constant zorg en aandacht aan de informatie die we hier publiceren, opdat alle informatie die je hier vindt (tekst- en beeldmateriaal, waaronder foto’s, video’s en illustraties) volledig en juist is. We kunnen dit alleen niet garanderen. Daarom kun je geen rechten ontlenen aan de informatie op de Website.

Wanneer we je schriftelijk informatie toesturen, die ook op deze website gepubliceerd is, is bij inhoudelijke verschillen de schriftelijke informatie bepalend. Daarnaast sluiten we alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de informatie die wij hierop geven.

Hyperlinks

De Website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn, tenzij anders aangegeven, geen eigendom van Senders & van Balsfoort Advies. Wanneer de websites geen eigendom zijn van Senders & van Balsfoort Advies, vallen ze niet onder het beheer van Senders & van Balsfoort Advies en kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van deze websites.

E-mails en formulieren

Wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren als je ons een bericht via e-mail of via een formulier op de website stuurt. Helaas kunnen we niet garanderen dat alle berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom sluiten we ook alle aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, die voortvloeien uit het niet of niet op tijd ontvangen en/of verwerken van berichten.

Rechten

Alle rechten, waaronder merkenrecht, databankrechten, auteursrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten, op de informatie op deze website berusten uitsluitend bij Senders & van Balsfoort Advies of de oorspronkelijke rechthebbende(n). Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Senders & van Balsfoort Advies Senders & van Balsfoort Advies -logo, waaronder in elk geval het handelsnaamrecht, het auteursrecht en het merkenrecht, berusten uitsluitend bij Senders & van Balsfoort Advies of diens licentiegevers.

Bezoekers van de Website mogen dan ook geen informatie van de Website openbaar maken of op welke manier dan ook vermenigvuldigen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Senders & van Balsfoort Advies of haar licentiegevers. Dit geldt zowel voor tekst- als beeldmateriaal, zoals foto’s, video’s en illustraties.


Wij behouden het recht de informatie op deze website, inclusief deze disclaimer, zonder aankondiging te wijzigen of te verwijderen.