Cyber

Cyberverzekering voor ondernemers

Een supermarkt met een gehackt kassasysteem waardoor er geen producten meer kunnen worden verkocht of een notaris waarvan het gehele klantenbestand op straat komt te liggen. Cybercriminaliteit komt helaas steeds vaker voor. De kans op een cyberaanval is 1 op 8. De kans op een brand is 1 op 80.000.

Je leest het goed, de kans op een cyberaanval is 10.000 keer groter dan de kans op een brand. Bedenk daarbij dat een cyberincident in het midden- en kleinbedrijf gemiddeld € 270.000 kost. Toch verzekert iedereen zich wel tegen brand, maar lang niet altijd tegen cyberschade.

Welke risico’s/kosten kan een cyberverzekering afdekken:

-Bedrijfsschade;
Uurtarieven medewerkers x aantal uren stilstand
Webshop: aantal uren stilstand x gebruikelijke online omzet per uur
-Forensisch onderzoek voor opsporen en bepalen omvang hack/lek
-Betalen losgeld
-Herstel ICT-systemen; verwijderen malware, herstel en testen
-Kosten PR en crisismanagement – als een cyberaanval publiekelijk bekend wordt zal uw organisatie kosten moeten maken voor het informeren van alle betrokkenen
-Boete Autoriteit Persoonsgegevens: maximaal € 10 miljoen of 2% van de (wereldwijde) omzet
-Inhuren juridisch expert
-Datalek; kosten van gestolen of verloren bestanden
-Reputatieschade
-Aansprakelijkheidskosten en kosten van verweer

Bekijk hier de brochure cyberverzekering

Voor meer informatie neem dan contact met ons op.