Schenking

Vrijstelling schenking eigen woning verandert

De belastingvrije schenking voor de eigen woning gaat verdwijnen. Nu kunnen bijvoorbeeld je ouders of grootouders je hiervoor nog ruim €106.000 schenken, zonder dat je daarover belasting hoeft te betalen. Jij of je partner moeten dan wel tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Vanaf 1 januari 2023 behoort deze zogenoemde ‘jubelton’ tot het verleden. Vanaf die datum is het belastingvrije schenkbedrag nog maximaal € 27.231. Een jaar later wordt de vrijstelling helemaal afgeschaft. Wie nog van de regeling wil profiteren, moet dus opschieten.

Vrijstelling met vrije besteding

Naast de vrijstelling voor je koophuis bestaat er nog een andere eenmalige vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Deze schenking mag je uitgeven waaraan je wilt en bedraagt € 27.231. Maar let op: je ouders kunnen je het bedrag in 2023 alleen voor een woning óf alleen voor vrije besteding schenken. Allebei kan niet.

Tip: Omdat de spreidingsmogelijkheid van de jubelton nu al aangepakt gaat worden, is 2023 echt het laatste jaar dat deze nog deels gebruikt mag worden. Als het geld nu nog niet beschikbaar is, of er is nu nog geen woning, kunt u dit jaar in elk geval alvast € 1,- schenken d.m.v. een banktransactie en daarbij aangeven “gebruikmaking hoge schenkingsvrijstelling eigen woning”, zodat de rest eventueel volgend jaar nog geschonken kan worden.