Wat is er geregeld?

Als je als werknemer een vast contract hebt en langdurig ziek wordt ontvang je de eerste 2 jaar een loondoorbetaling vanuit je werkgever. Dit is wettelijk minimaal 70% van je salaris (tot maximaal UWV dagloon). Wellicht kan dit percentage hoger zijn afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent en de CAO die van toepassing is.

Als je nog niet hersteld bent binnen de eerste periode van 2 jaar volgt er mogelijk een uitkering vanuit de WIA. Het UWV stelt dan de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Welke WIA-uitkering je gaat ontvangen hangt af van de vraag hoeveel je nog kunt werken.

Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA uitkering en de IVA-uitkering.

  • Je krijgt een WGA-uitkering als je minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt bent.
  • Je krijgt een WGA-uitkering als je minstens 80% arbeidsongeschikt bent. Maar er moet wel een redelijke kans op herstel zijn. Je bent dus tijdelijk arbeidsongeschikt.
  • Je krijgt een IVA-uitkering als je minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er weinig of geen kans is op herstel.

De uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en hoeveel je dus nog kunt werken. Er zal hierdoor een terugval in inkomen ontstaan. Via een CAO of aanvullende verzekering van je werkgever kunnen bovenstaande hiaten geheel of gedeeltelijk zijn afgedekt. Dit is zeker niet altijd het geval.